ประกาศ: เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 (วันซ้อมย่อย) , วันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 (วันซ้อมใหญ่), วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าที่จะมารับบริการกับทางศูนย์ฯ ในช่วงวันดังกล่าว//::ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม:: วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติฉพาะของยาง" วิทยากร: ดร.พงษ์ธร แซ่อุย...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...//

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

read more

Special Training Course

5 ตุลาคม 2561

read more

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

ข้อมูลวิชาการด้านยางของไทย

read more

ข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more