1 / 6
การทดสอบยางล้อ
2 / 6
เครื่องมือใหม่
3 / 6
รายการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา 5
4 / 6
การทดสอบยางล้อภาคสนาม
5 / 6
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค py-GC-MS
6/ 6
วิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม

บริการวิเคราะห์ทางเคมี


บริการทดสอบทางฟิสิกส์


บริการทดสอบยางล้อ


บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม


บริการวิจัยและพัฒนา


บริการพัฒนาบุคลากร


ท่านมีปัญหาเหล่านี้ไหม? ท่านต้องการรู้เรื่องเหล่านี้ไหม?


rubber

การเกิดบลูมบนผิวผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเทคโนโลยี


การพัฒนาใหม่ของยางเทอร์โมพลาสติกTPE

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของสารเคมียางที่ใช้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Sumitomo Rubber Industries รายงานความก้าวหน้าของโครงสร้างยางวัลคาไนซ์

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยเปลี่ยนสีสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ยาง


การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการติดของยาง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

RTEC Webinar

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น.

รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

RTEC Webinar

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-14.30 น.


รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

ข่าววงการยาง


International Rubber Conference (IRC 2024)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการยางในประเทศ/ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

อ่านเพิ่มเติม

RTEC Channel


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง


EP.1 ความรู้เกี่ยวกับยางล้อ


EP.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ


EP.3 กระบวนการผลิตโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ


| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |