1 / 5
การทดสอบยางล้อ
2 / 5
สัมมนาออนไลน์
2 / 5
การทดสอบยางล้อภาคสนาม
3 / 5
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค py-GC-MS
4 / 5
วิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม

::ประกาศ:: เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าที่จะมารับบริการกับทางศูนย์ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว
::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจัดสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง “Analysis of Plastic and Rubber Products Using Pyrolysis-GC/MS” บรรยายโดย ดร.มนัส ศรีหริ่ง วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. รับผู้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์จำนวน 50 คน [แบบฟอร์มลงทะเบียน]...::

บริการวิเคราะห์ทางเคมี


บริการทดสอบทางฟิสิกส์


บริการทดสอบยางล้อ


บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม


บริการวิจัยและพัฒนา


บริการพัฒนาบุคลากร


ท่านมีปัญหาเหล่านี้ไหม? ท่านต้องการรู้เรื่องเหล่านี้ไหม?


rubber

การเกิดบลูมบนผิวผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเทคโนโลยี


การพัฒนาใหม่ของยางเทอร์โมพลาสติกTPE

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของสารเคมียางที่ใช้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Sumitomo Rubber Industries รายงานความก้าวหน้าของโครงสร้างยางวัลคาไนซ์

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยเปลี่ยนสีสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ยาง


RTEC Webinar

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 14.30 น.

รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา

RTEC Webinar

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น.

รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรแนะนำยางเทอร์โมพลาสติก

วันที่ 22 มิถุนายน 2566


อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566


อ่านเพิ่มเติม

ข่าววงการยาง


International Rubber Conference (IRC 2023)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการยางในประเทศ/ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

อ่านเพิ่มเติม

RTEC Channel


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง


EP.1 ความรู้เกี่ยวกับยางล้อ


EP.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ


EP.3 กระบวนการผลิตโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ


| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |