1 / 6
การทดสอบยางล้อ
2 / 6
RTEC Webinar
3 / 6
รายการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา 5
4 / 6
การทดสอบยางล้อภาคสนาม
5 / 6
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค py-GC-MS
6 / 6
วิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม

บริการวิเคราะห์ทางเคมี


บริการทดสอบทางฟิสิกส์


บริการทดสอบยางล้อ


บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม


บริการวิจัยและพัฒนา


บริการพัฒนาบุคลากร


ท่านมีปัญหาเหล่านี้ไหม? ท่านต้องการรู้เรื่องเหล่านี้ไหม?


rubber

การเกิดบลูมบนผิวผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเทคโนโลยี


การพัฒนาใหม่ของยางเทอร์โมพลาสติกTPE

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของสารเคมียางที่ใช้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Sumitomo Rubber Industries รายงานความก้าวหน้าของโครงสร้างยางวัลคาไนซ์

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยเปลี่ยนสีสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ยาง


RTEC Webinar

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น.

รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

ลงทะเบียน

RTEC Webinar

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-14.30 น.

รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน

ลงทะเบียน

RTEC Webinar

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น.


รับผู้เข้าสัมมนาออนไลน์ จำนวน 50 คน


ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรการทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

ข่าววงการยาง


International Rubber Conference (IRC 2024)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการยางในประเทศ/ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

อ่านเพิ่มเติม

RTEC Channel


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง


EP.1 ความรู้เกี่ยวกับยางล้อ


EP.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ


EP.3 กระบวนการผลิตโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ


| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |