1 / 5
การทดสอบยางล้อ
2 / 5
การอบรมหลักสูตร "แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก"
3 / 5
การทดสอบยางล้อภาคสนาม
4 / 5
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค py-GC-MS
5 / 5
การทดสอบโอโซน

บริการวิเคราะห์ทางเคมี


บริการทดสอบทางฟิสิกส์


บริการทดสอบยางล้อ


บริการพัฒนาบุคลากร


ท่านมีปัญหาเหล่านี้ไหม? ท่านต้องการรู้เรื่องเหล่านี้ไหม?


rubber

การเกิดบลูมบนผิวผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเทคโนโลยี


ความปลอดภัยของสารเคมียางที่ใช้สัมผัสอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า

อ่านเพิ่มเติม

เส้นใยเปลี่ยนสีสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท Sumitomo Rubber Industries รายงานความก้าวหน้าของโครงสร้างยางวัลคาไนซ์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้ยาง


ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรแนะนำเทคโนโลยียาง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกซื้อยางรถยนต์ (ขนาดยางล้อ)

อ่านเพิ่มเติม

การหล่อดอกยาง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าววงการยาง


International Rubber Conference (IRC 2023)

อ่านเพิ่มเติม Call for
Papers

การประชุมวิชาการยางในประเทศ/ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยียางและอิลาสโตเมอร์

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้งสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง

อ่านเพิ่มเติม

RTEC Channel


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง


EP.1 ความรู้เกี่ยวกับยางล้อ


EP.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ


EP.3 การบวนการผลิตโฟมยางจากน้ำยางธรรมชาติ


| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |