การวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง


    เมื่อท่านต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมบัติเทียบได้หรือใกล้เคียงกับของคู่แข่ง ท่านคงอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ยางของคู่แข่งหรือคู่เทียบนั้นทำจากยางอะไร หรือใช้เขม่าดำหรือซิลิกาในปริมาณเท่าใด หรือมีน้ำมันชนิดใดผสมอยู่ในปริมาณเท่าใด เป็นต้น
    ข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยางที่ท่านต้องการทราบนั้น สามารถวิเคราะห์หาได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการได้เร็วขึ้น
    การวิเคราะห์หาชนิดและสัดส่วนของยางที่ใช้ หรือปริมาณเขม่าดำหรือซิลิกาที่ใช้ หรือชนิดและปริมาณของน้ำมันที่ใช้ สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคเช่น Thermogravimetric Analysis (TGA) Infrared Spectroscopy (IR) Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) หรือแม้แต่การวิเคราะห์หาชนิดของสารตัวเร่งปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ ชนิดของสารต้านออกซิเดชัน ก็สามารถทำได้เช่นกัน แม้จะซับซ้อนกว่า การใช้เทคนิค Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (Py-GC-MS)
    ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) มีเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์หาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวให้ท่านได้ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่งานบริการวิเคราะห์และทดสอบของ RTEC

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |