ติดต่อ


  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

  คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยมหิดล

  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  โทรศัพท์: 0 2441 9816-20 ต่อ 1115, 0 2441 0511, 0 8077 17098

  โทรสาร: 0 2441 9378

  e-mail: info@mahidolrubber.org  
   
  พิกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง: 13.792696,100.322056

  พิกัดห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ: 13.798947,100.325937

 


contact-RTEC