ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับการวิจัย


- แนะนำเทคนิคการใช้เครื่อง RPA

- การประยุกต์ Py-GC-MS

- การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

- การวิเคราะห์สารไนโตรซามีน

- การวิเคราะห์หาโปรตีนที่ทำให้แพ้ในผลิตภัณฑ์ยาง

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |