การประชุมวิชาการในประเทศ

2566    
28-31 มีนาคม 2566 18 th NSTDA Annual Conference (NAC 2023) จ.ปทุมธานี
29-30 มีนาคม 2566 Rubber Research & Patent (Poster Fair) กรุงเทพฯ
29-31 มีนาคม 2566 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2023 กรุงเทพฯ
10-13 พฤษภาคม 2566 Plastic & Rubber Thailand 2023 กรุงเทพฯ
21-24 มิถุนายน 2566 InterPlas Thailand 2023 กรุงเทพฯ
20-23 กันยายน 2566 T-PLAS 2023 กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2566    
17-20 เมษายน 2566 Chinaplas 2023 ณ ประเทศจีน
20-22 เมษายน 2566 International Conference on Polymer Science and Engineering 2023 (POLYMERS2023) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
24-27 เมษายน 2566 Tires & Rubber Expo ณ ประเทศรัสเซีย
8-9 พฤษภาคม 2566 Healthcare Elastomers Conference 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
10-11 พฤษภาคม 2566 RubberCon 2023 ณ ประเทศอังกฤษ
24-26 พฤษภาคม 2566 INAPA 2023 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
24-26 พฤษภาคม 2566 Tyre & Rubber Indonesia 2023 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
12-14 มิถุนายน 2566 Global Expert Meetings on Polymer Science (GEMPOLYMER 2023) ณ ประเทศฝรั่งเศส
14-15 มิถุนายน 2566 Polymer Testing Expo ณ ประเทศเยอรมนี
14-16 มิถุนายน 2566 Rubber & Tyre Expo Vietnam 2023 ณ ประเทศเวียดนาม
19-20 มิถุนายน 2566 10th International Conference on Polymer Science and Polymer Chemistry ณ ประเทศอิตาลี
4-6 กันยายน 2566 China International Tire Expo 2023 ณ ประเทศจีน
26-28 กันยายน 2566 Interplas 2023 ณ ประเทศอังกฤษ
16-19 ตุลาคม 2566 International Elastomer Conference ณ สหรัฐอเมริกา
7-9 พฤศจิกายน 2566 IRC 2023 ณ ประเทศจีน

[Call for papers]

21-22 พฤศจิกายน 2566 Middle East Rubber & Tyre Expo 2023 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
13-15 ธันวาคม 2566 ArabPlast ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2567    
1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ACMA Automechanika ณ ประเทศอินเดีย
23-25 เมษายน 2567 UTECH Europe ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
4-6 มิถุนายน 2567 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |