การประชุมวิชาการ/งานนิทรรศการในประเทศ

2567    
30-31 มกราคม 2567 Latex Conference 2024
15-17 มีนาคม 2567 Tyre Expo Asia 2024 กรุงเทพฯ
23-24 เมษายน 2567 Rubber Compound Conference 2024 กรุงเทพฯ
15-18 พฤษภาคม 2567 Plastics & Rubber Thailand กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ/งานนิทรรศการต่างประเทศ

2566    
21-22 พฤศจิกายน 2566 Middle East Rubber & Tyre Expo 2023 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
13-15 ธันวาคม 2566 ArabPlast ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2567    
24-26 มกราคม 2567 Automotive World 2024 ณ ประเทศญี่ปุ่น
29-31 มกราคม 2567 Thermoplastic Concentrates ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ACMA Automechanika ณ ประเทศอินเดีย
28-29 กุมภาพันธ์ 2567 Silicone Expo ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
20-22 มีนาคม 2567 India Rubber Expo ณ ประเทศอินเดีย
15-18 เมษายน 2567 PVC 2024 ณ ประเทศอังกฤษ
15-18 เมษายน 2567 Tires & Rubber Expo ณ ประเทศรัสเซีย
23-25 เมษายน 2567 UTECH Europe ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
14-16 พฤษภาคม 2567 The Tire Cologne ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
4-6 มิถุนายน 2567 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี
1-4 กรกฎาคม 2567 German Rubber Conference (DKT 2024) ณ ประเทศเยอรมนี
3-5 กันยายน 2567 International Rubber Glove Conference & Exhibition (IRGCE) ณ ประเทศมาเลเซีย
2568    
27-30 พฤษภาคม 2568 Greenplast 2025 ณ ประเทศอิตาลี
8-15 ตุลาคม 2568 K 2025 ณ ประเทศเยอรมนี

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |