ให้คำปรึกษา


บริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

ติดต่อ

Dr. Krisda Suchiva-RTEC

ดร. กฤษฎา สุชีวะ
โทรศัพท์: 0 2441 9816-20 ต่อ 1162,
081 845 8220
อีเมล: krisda.suc@mahidol.ac.th

Dr. Chakrit Sirisinha

ดร. ชาคริต สิริสิงห
โทรศัพท์: 0 2441 9816-20 ต่อ 1142
081 807 2742
อีเมล: chakrit.sir@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |