เส้นใยเปลี่ยนสีสำหรับเสื้อผ้าอัจฉริยะ


   นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลักเซมเบิร์กได้พัฒนาเส้นใยอีลาสโตเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อร่างกายเคลื่อนไหว
   เส้นใยดังกล่าวผลิตจากพอลิเมอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปด้วยแรงกล (mechanical deformation) คือ Cholesteric liquid crystal elastomer (CLCE) เป็นพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จาก acrylate-terminated liquid crystalline oligomer, LCO) ด้วยปฏิกิริยา thiol–acrylate Michael addition reaction เส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อยืดออก โดยสามารถเปลี่ยนสีกลับไปมาได้จากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน กลไกการเกิดสีเกิดจากการทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลรูป helix ของผลึกเหลวและสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelasticity) ของยาง
   ทางมหาวิทยาลัยระบุว่า เส้นใย CLCE สามารถเย็บเข้ากับเนื้อผ้าได้ง่าย อีกทั้งยังทนต่อการยืด การซัก การเสียดสี นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับความเครียดแบบอัตโนมัติหรือการตรวจจับการเสียรูปที่รุนแรงได้ เหมาะสำหรับกับการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านกีฬา ความงามและสุขภาพ

    ที่มา: https://www.european-rubber-journal.com

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |