ทดสอบยางล้อ


Plunger Tester (EKTRON รุ่น PL 2003)

ความสามารถเครื่อง

 • ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM F414, F870, DOT571.109, JIS D4230
 • ขนาดของยางล้อที่สามารถทดสอบได้
 1. การทดสอบการรับแรงกดอัดบริเวณหน้ายาง
 2. สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1450 มิลลิเมตร ขนาดวงล้อ R10-R24.5 นิ้ว และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร
 3. การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้างของยาง
 4. สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1200 มิลลิเมตร และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร
 5. การทดสอบการหลุดของขอบยาง
 6. สามารถทดสอบตามมาตรฐานของ JIS D4230 และ DOT 571.109 ขนาดวงล้อที่ใช้เท่ากับ R10-R19 นิ้ว และสามารถใช้วงล้อขนาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานกำหนดได้ตามที่ผู้ทำการทดสอบต้องการ แรงกดสูงสุดที่เครื่องทดสอบสามารถทำได้

การทดสอบที่เครื่องทำได้

 • การรับแรงกด
 • การหลุดของขอบลวด
 • ความแข็งแรงในการรับแรงแนวรัศมี
 • ความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้าง
 • การวัดพื้นที่การสัมผัสของยางล้อกับพื้นถนน
 • การวิเคราะห์ค่าแรงดันกับการสัมผัสของดอกยางกับพื้นถนน

Drum Tester (KAYTON รุ่น DTM-350MS)

ความสามารถเครื่อง

 • สามารถทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์
 • ความเร็วในการทดสอบ 35 ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • แรงที่ใช้ในการกดยางล้อ 0.8 ถึง 29 กิโลนิวตัน
 • ขนาดยางล้อที่สามารถใช้กับเครื่องทดสอบ คือ ขนาด 12 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 ถึง 700 มิลลิเมตร และ ความกว้าง 60 ถึง 150 มิลลิเมตร)
 • ความแม่นยำของความเร็วเท่ากับ +0 ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
 • มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบยางล้อโดยมีการ ติดตั้งพัดลม และ ฮีตเตอร์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณรอบๆ ยางล้อที่ทดสอบ

การทดสอบที่เครื่องทำได้

 • การทดสอบอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่ง
 • การแสดงค่าความเร็ว แรงกดที่ยางล้อ ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบ อุณหภูมิภายในห้องทดสอบ มุมการเคลื่อนที่ของยางล้อและมุมการคงตัว
 • การปรับความเร็ว แรงกดที่ยางล้อ และระยะเวลาในการทดสอบเป็นขั้นแบบอัตโนมัติ ปรับได้สูงสุด 20 ขั้นตอน

บริการวิเคราะห์

วิเคราะห์สูตรยางคอมพาวด์สำหรับยางล้อส่วนต่างๆ สามารถวิเคราะห์หาส่วนผสมของางคอมพาวด์ที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆ ของยางล้อ เช่น ดอกยาง แก้มยาง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของยางและสารตัวเติมเสริมแรงที่ใช้


อัตราค่าทดสอบยางล้อ


รายการ ราคา
ยางล้อรถจักรยานยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2720-2560 9,000 บาท/ตัวอย่าง
ยางล้อรถยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2718-2560 10,000 บาท/ตัวอย่าง
ยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดเล็ก (LT) ตามมาตรฐาน มอก. 2719-2560 20,000 บาท/ตัวอย่าง
ยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดใหญ่ (TRUCK, BUS) ตามมาตรฐาน มอก. 2719-2560 25,000 บาท/ตัวอย่าง
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 9,000 บาท/ตัวอย่าง
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดเล็ก (LT) ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 12,000 บาท/ตัวอย่าง
ความต้านทานการหมุนของยางล้อรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงขนาดใหญ่ (TRUCK, BUS) ตามมาตรฐาน มอก. 2721-2560 14,000 บาท/ตัวอย่าง
การหลุดของขอบยางล้อ ตามมาตรฐาน FMVSS 139 3,500 บาท/ตัวอย่าง
ความต้านทานพลังทำลายของยางล้อ ตามมาตรฐาน FMVSS 119 หรือ FMVSS 139 3,500 บาท/ตัวอย่าง
พื้นที่สัมผัสของดอกยางล้อ 3,500 บาท/ 1 จุดทดสอบ
ระยะยุบและการขยายตัวของแก้มยางล้อ 3,500 บาท/ 5 จุดทดสอบ
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6” ถึง 9” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 10,000 บาท/ตัวอย่าง
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุมากกว่า 9” ถึง 12” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 12,000 บาท/ตัวอย่าง
ยางล้อตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุมากกว่า 12” ตามมาตรฐาน มอก. 2668-2558 15,000 บาท/ตัวอย่าง

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 จำนวน 5 มาตรฐาน

 1. มอก. 2668-2558 ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์
 2. มอก. 2718-2560 ยางล้อสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
 3. มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
 4. มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
 5. มอก. 2979-2562 ยางล้อสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ


คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
โทรศัพท์: 02 889 2970, 089 184 7220
อีเมล: tasanai.boo@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล| เจ้าหน้าที่ |