Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2550 การแพ้โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ: วิธีการตรวจสอบและเทคโนโลยีการแก้ไข..(ดูเพิ่ม) ชญาภา นิ่มสุวรรณ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 1(2) ต.ค. - ธ.ค. 2550
2550 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบมาตรฐาน การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง: วิธีไหนดีที่สุด..(ดูเพิ่ม) พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 1(1) ก.ค. - ก.ย. 2550
2538 การแพ้น้ำยางธรรมชาติ ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |