Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2558 กระบวนการผลิต ดร.พงษ์ธร แซ่อุย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2555 แนวทางการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |