การประชุมวิชาการในประเทศ

9-13 สิงหาคม 2561 Thailand Research Expo 2018 กรุงเทพฯ
6-7 กันยายน 2561 10th International Conference on Materials Science and Technology จ.ปทุมธานี
17-21 ธันวาคม 2561 International Conference on Materials Research and Innovation กรุงเทพฯ
2562    
3-4 เมษายน 2562 PU Tech Asia 2019 กรุงเทพฯ
18-21 กันยายน 2562 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries (T-PLAS) กรุงเทพฯ
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2561
20-22 สิงหาคม 2561 The 16th China International Tire Expo 2018 ณ ประเทศจีน
4-6 กันยายน 2561 The International Rubber Conference 2018 (IRC 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย
4-6 กันยายน 2561 9 th International Rubber Glove Conference & Exhibition ณ ประเทศมาเลเซีย
2-3 ตุลาคม 2561 Asian Retread Conference ณ ประเทศมาเลเซีย
4-7 ตุลาคม 2561 The 18th Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition
20-21 พฤศจิกายน 2561 Africa Rubber Expo & Summit 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้
20-21 พฤศจิกายน 2561 PU Tech Africa 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้
2562    
17-19 มกราคม 2562 India Rubber Expo 2019 ณ ประเทศอินเดีย
5-7 มีนาคม 2562 Tyre Technology Expo 2019 ณ ประเทศเยอรมนี
19-21 มีนาคม 2562 Tyre Expo Asia 2019 ณ ประเทศสิงค์โปร์
13-14 มิถุนายน 2562 Asian Tyre & Rubber Conference 2019 ณ ประเทศอินเดีย
10-12 กันยายน 2562 The International Rubber Conference 2019 (IRC 2019) ณ ประเทศอังกฤษ
7-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม