การประชุมวิชาการในประเทศ

     
2563    
8-10 กรกฎาคม 2563 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2020 กรุงเทพฯ
     
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2563
9-11 เมษายน 2563 China International Tire and Wheel Fair ณ ประเทศจีน
21-24 เมษายน 2563 ChinaPlas 2020 ณ ประเทศจีน
6-7 พฤษภาคม 2563 Europe Rubber Expo 2020 ณ ประเทศฮังการี
13-14 พฤษภาคม 2563 International Silicone Conference 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
14-16 พฤษภาคม 2563 Asia Pacific Tyre & Retread Exhibition ณ ประเทศมาเลเซีย
4-5 มิถุนายน 2563 RubberCon 2020 ณ ประเทศฝรั่งเศส
9-10 มิถุนายน 2563 Future Tire Conference ณ ประเทศเยอรมนี
17-19 มิถุนายน 2563 Rubber & Tyre Vietnam 2020 ณ ประเทศเวียดนาม
29-31 กรกฎาคม 2563 PU China 2020 ณ ประเทศจีน
17-19 สิงหาคม 2563 China International Tire Expo ณ ประเทศจีน
15-17 กันยายน 2563 ITEC Tire Manufacturing 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา
15-17 ตุลาคม 2563 International Rubber Conference (IRC2020) ณ ประเทศอินเดีย
18-19 พฤศจิกายน 2563 PU Tech Asia Foam Expo 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย
2564
9-12 มกราคม 2564 Arab Plast ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2-3 มิถุนายน 2564 PU Tech Asia Foam Expo 2021 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
13-14 ตุลาคม 2564 PU Tech Arub Foam Expo 2021 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์