การประชุมวิชาการในประเทศ

     
2563    
11-13 มีนาคม 2563 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2020 กรุงเทพฯ
     
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2562    
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม
2563
8-10 มกราคม 2563 Asia Rubber Expo & RubberTech India 2020 ณ ประเทศอินเดีย
25-27 กุมภาพันธ์ 2563 Tire Technology Expo 2020 ณ ประเทศเยอรมนี
18-20 มีนาคม 2563 Tyre & Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
9-11 เมษายน 2563 China International Tire and Wheel Fair ณ ประเทศจีน
21-24 เมษายน 2563 ChinaPlas 2020 ณ ประเทศจีน
13-14 พฤษภาคม 2563 International Silicone Conference 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
14-16 พฤษภาคม 2563 Asia Pacific Tyre & Retread Exhibition ณ ประเทศมาเลเซีย
17-19 มิถุนายน 2563 Rubber & Tyre Vietnam 2020 ณ ประเทศเวียดนาม
29-31 กรกฎาคม 2563 PU China 2020 ณ ประเทศจีน
17-19 สิงหาคม 2563 China International Tire Expo ณ ประเทศจีน
15-17 กันยายน 2563 ITEC Tire Manufacturing 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2564
9-12 มกราคม 2564 Arab Plast ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์