การประชุมวิชาการในประเทศ

2566    
29-31 มีนาคม 2566 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2023 กรุงเทพฯ
20-23 กันยายน 2566 T-PLAS 2023 กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2565    
3-5 สิงหาคม 2565 Rubber & Tyre Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
6-8 กันยายน 2565 Rubbercon 2022 ณ ประเทศมาเลเซีย
6-8 กันยายน 2565 RubberTech China ณ ประเทศจีน
13-15 กันยายน 2565 International Tire Exhibition & Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
13-15 กันยายน 2565 LSR 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
5-7 ตุลาคม 2565 IIBT 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
10-13 ตุลาคม 2565 International Elastomer Conference 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
26-28 ตุลาคม 2565 Automotive World Nagoya ณ ประเทศญี่ปุ่น
24-26 พฤศจิกายน 2565 IRC 2022 ณ ประเทศอินเดีย
1-4 ธันวาคม 2565 Automechanika Shanghai ณ ประเทศจีน
12-14 ธันวาคม 2565 China International Tire Expo ณ ประเทศจีน
16-18 ธันวาคม 2565 Truck, Trailer & Tyre Expo ณ ประเทศอินเดีย
2566    
25-27 มกราคม 2566 Automotive World ณ ประเทศญี่ปุ่น
8-10 มีนาคม 2566 Tyrexpo Asia ณ ประเทศสิงคโปร์
21-23 มีนาคม 2566 Tire Technology Expo ณ ประเทศเยอรมนี
24-27 เมษายน 2566 Tires & Rubber Expo ณ ประเทศรัสเซีย
24-26 พฤษภาคม 2566 INAPA 2023 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
13-15 ธันวาคม 2566 ArabPlast ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2567    
1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ACMA Automechanika ณ ประเทศอินเดีย
23-25 เมษายน 2567 UTECH Europe ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
4-6 มิถุนายน 2567 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี