การประชุมวิชาการในประเทศ

17-21 ธันวาคม 2561 International Conference on Materials Research and Innovation กรุงเทพฯ
2562    
3-4 เมษายน 2562 PU Tech Asia 2019 กรุงเทพฯ
18-21 กันยายน 2562 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries (T-PLAS) กรุงเทพฯ
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2561
4-7 ตุลาคม 2561 The 18th Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition
14-17 พฤศจิกายน 2561 Plastic & Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
20-21 พฤศจิกายน 2561 Africa Rubber Expo & Summit 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้
20-21 พฤศจิกายน 2561 PU Tech Africa 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้
2562    
17-19 มกราคม 2562 India Rubber Expo 2019 ณ ประเทศอินเดีย
5-7 มีนาคม 2562 Tyre Technology Expo 2019 ณ ประเทศเยอรมนี
19-21 มีนาคม 2562 Tyre Expo Asia 2019 ณ ประเทศสิงค์โปร์
20-22 มีนาคม 2562 Tyre & Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
21-24 พฤษภาคม 2562 ChinaPlas ณ ประเทศจีน
13-14 มิถุนายน 2562 Asian Tyre & Rubber Conference 2019 ณ ประเทศอินเดีย
26-28 มิถุนายน 2562 Rubber & Tire Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
10-12 กันยายน 2562 The International Rubber Conference 2019 (IRC 2019) ณ ประเทศอังกฤษ
7-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม