ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับบุคคลทั่วไป (ความรู้พื้นฐาน)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2558 Saret®521 ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2557 การป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันในถุงมือยางด้วยสารต้านออกซิเดชันชนิดฟีนอลิก..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2555 การประยุกต์ใช้ฟีนอลิกเรซินในอุตสาหกรรมยาง..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 6 (1) ม.ค. - มี.ค. 2555
2554 Sulfron 3001 ใช้งานที่อุณหภูมิการผสมสูงขึ้น ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2554 Sulfron 3000 เพิ่มความต้านทานต่อการตัด แตก หรือหลุดเป็นชิ้น ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2554 การเสริมแรงดอกยางด้วยเส้นใยอะรามิดชนิดสั้น ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 แนะนำพรีซิพิเทตซิลิกาเกรดใหม่สำหรับยางซิลิโคนประสิทธิภาพสูง ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2554 สารเติมแต่งนาโนเพิ่มประสิทธิภาพยางล้อ ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2554 เขม่าดำยุคใหม่..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 อันตรายจากสีในของเล่นและการทดสอบสีต้องห้ามในของเล่นให้เป็นไปตามกฎระเบียบ REACH มาณพ สิทธิเดช, อารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ วารสารกรมวิทยาศาสตร์ปีที่ 59 (185) ม.ค. 2554
2554 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารคู่ควบไซเลน Si-69 และ Si-264 ชญาภา นิ่มสุวรรณ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (4) ต.ค. - ธ.ค 2554
2554 สารช่วยการแปรรูป (Processing Aids) สำหรับยางเกรดพิเศษ..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (4) ต.ค. - ธ.ค 2554
2554 น้ำมันเมล็ดยางพารากับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (3) ก.ค. - ก.ย. 2554
2554 แฟกทิซ (Factice) วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และ ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (1) ม.ค. - มี.ค. 2554
2554 เพปไทเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยาง วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และ ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (1) ม.ค. - มี.ค. 2554
2552 น้ำมันทดแทนน้ำมันที่มีสาร PAHs สูง ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 3 (2) เม.ย. - มิ.ย. 2552
2551 สารเคมีที่ช่วยลดการเติมซิงก์ออกไซด์สำหรับการวัลคาไนซ์ยางด้วยระบบกำมะถัน..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (4) ต.ค. - ธ.ค 2551
2551 สารเคมียางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (1) ม.ค. - มี.ค. 2551
2550 เรซินที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และ ดร.พงษ์ธร แซ่อุย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 1 (2) ต.ค. - ธ.ค. 2550
2550 แนะนำสารเคมีในอุตสาหกรรมยาง Zinc diacrylate (ZDA) : ซิงก์ไดอะไครเลต..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 1 (1) ก.ค. - ก.ย. 2550
2550 สารป้องกันการเสื่อมสภาพ วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และ ดร.พงษ์ธร แซ่อุย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 1 (1) ก.ค. - ก.ย. 2550
2547 สารเคมีสําหรับยาง พรทิพย์ ศรีโสภา กรมวิทยาศาสตร์บริการ

| เช็คอีเมล| เจ้าหน้าที่ |