การอบรมหลักสูตร “แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก” (22 มิถุนายน 2566)


   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก” บรรยายโดย: ดร. กฤษฎา สุชีวะ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และ คุณนรินทร เอี่ยมประชา (บริษัท เอเบิลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |