เครื่องมือทดสอบ

Plunger Testerความสามารถเครื่อง

 • ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM F414, F870, DOT571.109, JIS D4230
 • ขนาดของยางล้อที่สามารถทดสอบได้
  1. การทดสอบการรับแรงกดอัดบริเวณหน้ายาง
  2.    สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1450 มิลลิเมตร ขนาดวงล้อ R10-R24.5 นิ้ว และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร
  3. การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้างของยาง
  4.     สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1200 มิลลิเมตร และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร การทดสอบการหลุดของขอบยาง
  5. การทดสอบการหลุดของขอบยาง
  6.    สามารถทดสอบตามมาตรฐานของ JIS D4230 และ DOT 571.109 ขนาดวงล้อที่ใช้เท่ากับ R10-R19 นิ้ว และสามารถใช้วงล้อขนาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานกำหนดได้ตามที่ผู้ทำการทดสอบต้องการ แรงกดสูงสุดที่เครื่องทดสอบสามารถทำได้

Drum Tester

ความสามารถเครื่อง

  - สามารถทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์
  - ความเร็วในการทดสอบ 35 ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  - แรงที่ใช้ในการกดยางล้อ 0.8 ถึง 29 กิโลนิวตัน
  - ขนาดยางล้อที่สามารถใช้กับเครื่องทดสอบ คือ ขนาด 12 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 ถึง 700 มิลลิเมตร และ ความกว้าง 60 ถึง 150 มิลลิเมตร) ความแม่นยำของความเร็วเท่ากับ +0 ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
  - มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบยางล้อโดยมีการ ติดตั้งพัดลม และ ฮีตเตอร์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณรอบๆ ยางล้อที่ทดสอบ

บริการทดสอบ

ความแข็งแรงของโครงยางล้อ (Plunger Test)
 • - ความแข็งแรงในการรับแรงกด
  - ความแข็งแรงในการรับแรงแนวรัศมี
  - ความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้าง
  - การหลุดของขอบลวด

  ความคงทนของยางล้อ (Drum Test)
     - การทดสอบอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่งบนดรัม
     - สามารถปรับความเร็ว แรงกดที่ยางล้อ และระยะเวลาในการทดสอบเป็นขั้นแบบอัตโนมัติ ปรับได้สูงสุด 20 ขั้นตอน
     - สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบ มุมการเคลื่อนที่ของยางล้อและมุมการคงตัว

 • การทดสอบการวิ่งจริง

     ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางสามารถให้บริการการทดสอบการใช้งานของยางล้อในสภาพการใช้งานจริง เพื่อประเมินสมรรถนะในการใช้งานจริงของยางล้อ โดยห้องปฏิบัติการฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสมรรถนะการใช้งานจริงของยางล้อดังนี้
     1. กล้องถ่ายภาพความร้อน
     2. เครื่องมือ V-BOX ใช้สำหรับจับสัญญาณดาวเทียมในการทดสอบตามหัวข้อ ต่างๆ
     3. เครื่องมือวัดแรงดันลมตลอดการทดสอบ (TPMS)
     4. เครื่องมือวัดการสึกของดอกยาง
      ตัวอย่างการทดสอบการใช้งานจริงของยางล้อที่ห้องปฏิบัติการสามารถทำได้มีดังนี้
     1. การทดสอบการสึกของดอกยาง
     2. การทดสอบระยะเบรคบนพื้นถนนแห้งที่ความเร็วต่างๆ
     3. การทดสอบการประหยัดน้ำมันของยางล้อ
     4. การทดสอบความเสียหายของยางล้อจากกรณีที่เกิดจากการใช้งานบนถนน หรือหากมีความต้องการทดสอบอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ

บริการวิเคราะห์

วิเคราะห์สูตรยางคอมพาวด์สำหรับยางล้อส่วนต่างๆ
   สามารถวิเคราะห์หาส่วนผสมของยางคอมพาวด์ที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆ ของยางล้อ เช่น ดอกยาง แก้มยาง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของยางและสารตัวเติมเสริมแรงที่ใช้
 •  

อัตราค่าทดสอบยางล้อ

อัตราค่าทดสอบยางล้อต่อ 1 ประเภทการทดสอบ
 • ยางล้อรถจักรยานยนต์   10,000 บาท
 • ยางล้อรถยนต์นั่ง          12,500 บาท
 • ยางรถยนต์-4WD         14,000 บาท
 • ยางล้อรถบรรทุกเล็ก     20,000 บาท

อัตราค่าบริการ (pdf)

แบบฟอร์มการให้บริการทดสอบ

ขั้นตอนขอรับบริการ

ติดต่อ

คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: tasanai.boo@mahidol.ac.th