ภาพกิจกรรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับยาง

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับยาง” วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
1. ความสำคัญของยาง
2. การใช้งานยาง
3. สมบัติของยาง
4. ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์
5. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
6. การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้ว

     
     
     

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th