ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง

    เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง” วิทยากร : ดร. พงษ์ธร แซ่อุย ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่
     1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการทํานายสมบัติของยางเมื่อทําการปรับเปลี่ยนสูตรหรือกระบวนการผลิต
     2. เทคนิคการออกสูตรเพื่อปรับสมบัติต่างๆ ของยาง เช่น ความแข็ง สมบัติแรงดึง ความทนทาน ต่อการฉีกขาด ความต้านทนต่อการขัดถู การเสียรูปถาวรหลังกด ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อความร้อน โอโซน และน้ํามัน ฯลฯ
     3. เกร็ดความรู้ในการปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางกับผ้าใบหรือโลหะ (ทองเหลือง) รวมถึงความทนทาน ต่อเปลวไฟ
     4. การลดอัตราการเกิดรีเวอร์ชัน
     5. เทคโนโลยีการออกสูตรดอกยางล้อรถยนต์โดยสารให้เกาะถนนเปียกและประหยัดพลังงานมากขึ้น

     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th