ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน

   เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยียางพื้นฐาน” วิทยากร : ดร. พงษ์ธร แซ่อุย ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
1. สมบัติของยางธรรมชาติ (NR) และยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เช่น ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ยางบิวทาไดอีน (BR) ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) ยางไนไตร์ล (NBR) ยางซิลิโคน (Q) ฯล
2) สารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง เช่น สารตัวเร่ง สารกระตุ้น สารวัลคาไนซ์ สารตัวเติม สารป้องกันการเสื่อมสภาพ ฯลฯ และ
3) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง โดยเริ่มจากเทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปยาง และการวัลคาไนซ์ยางให้เป็นผลิตภัณฑ์

     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th