ภาพกิจกรรมหลักสูตรการทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ

   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม” วิทยากร : นายทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล ณ มหาสวัสดีชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านคุณภาพยางล้อ
2. การทดสอบคุณภาพของยางล้อระดับห้องปฏิบัติการ
3. การทดสอบคุณภาพของยางล้อในสนามทดสอบหรือในสภาพการใช้งานจริง
4. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านฉลากข้อมูลยางล้อ
5. การเตรียมตัวในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานยางล้อ

     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th