ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน

    เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน” วิทยากร : ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์ และ ดร.พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
    เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่
    1. ภาพรวมของเทคโนโลยีน้ำยาง น้ำยางชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
    2. ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การสูญเสียความเสถียรและการจับตัวของน้ำยาง สมบัติการไหลของน้ำยาง สมบัติการเปียกผิวของน้ำยาง การวัลคาไนซ์น้ำยาง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
    3. น้ำยางและสารเคมียาง การผลิตน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ สมบัติของน้ำยาง สารเคมีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
    4. เทคโนโลยีการเตรียมน้ำยางคอมพาวด์ การเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตน้ำยางคอมพาวด์ การคอมพาวด์น้ำยาง
    5. เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น้ำยาง การวัลคาไนซ์น้ำยางคอมพาวด์ น้ำยางพรีวัลคาไนซ์
    6. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง การผลิตผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง) แบบเอ๊กซทรูด (เส้นด้ายยาง) และแบบโฟม (หมอน ที่นอน) ปัญหาที่พบในการผลิตและการแก้ไข

 
     
     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th