ภาพกิจกรรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์

    15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์” วิทยากร : ดร.ชาคริต สิริสิงห ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นของสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
2. เทคนิคการวัดสมบัติรีโอโลยีตลอดจนการวิเคราะห์ผลทดสอบและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขณะทำการทดสอบ
3. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรีโอโลยีในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th