Ozone Aging Tester  
     
 • การทดสอบประกอบด้วย 2 แบบ คือ
 1. ทดสอบดึงยืดแบบอยู่นิ่ง (static) สามารถดึงยืดชิ้นทดสอบ 0-100%
 2. ทดสอบดึงยืดขึ้นลง (dynamic) สามารถดึงชิ้นทดสอบขึ้นลงด้วย ความเร็ว 30 ครั้ง/นาที
 • ความเร็วในการหมุน: 2 รอบ/นาที
 • ความเข้มโอโซน: 20-250 pphm
 • อุณหภูมิที่ทดสอบได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง 83 องศาเซลเซียส
 • สามารถทดสอบความทนต่อโอโซนตามมาตรฐาน ISO 1431-1
 
Yasuda/187-A    
     
 • การทดสอบประกอบด้วย 2 แบบ คือ
 1. ทดสอบดึงยืดแบบอยู่นิ่ง (static)
 2. ทดสอบดึงยืดขึ้นลง (dynamic)
 • ความเร็วในการหมุน: 1.5 รอบ/นาที
 • ความเข้มโอโซน: 20-200 pphm
 • อุณหภูมิสามารถปรับได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
 • สามารถทดสอบความทนต่อโอโซนตามมาตรฐาน ISO 1431-1
 
TOYOSEIKI/PPHM-SD