การแก้ไขปัญหาการบลูม

    การบลูมที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ยางเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจะมีผลต่อการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเป็นปัญหาประจำของหลายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเช่นอุตสาหกรรมพื้นรองเท้า RTEC สามารถช่วยท่านได้ในการวิเคราะห์หาชนิดของสารที่บลูมขึ้นมาที่ผิวผลิตภัณฑ์ และเสนอแนวทางแก้ไข

    หากท่านมีปัญหาเรื่องการบลูม ท่านสามารถติดต่อ RTEC เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านได้