การทดสอบยางล้อ

    RTEC ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อไทยในการทดสอบยางล้อเพื่อการส่งออก หรือเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยสามารถทดสอบยางล้อได้ตั้งแต่ยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็กไปจนถึงรถบรรทุกใหญ่และรถโดยสาร

    RTEC ได้ร่วมมือกับ TUV Rheinland ในการทดสอบยางล้อและออกใบรับรองการทดสอบยางล้อได้

    จุดเด่นของบริการทดสอบยางล้อของ RTEC คือเราสามารถทดสอบยางล้อในสภาวะต่างๆได้ตามที่ท่านสนใจ หรือสามารถให้คำปรึกษาในการทดสอบยางล้อได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการทดสอบยางล้อในสภาวะการใช้งานจริงได้อีกด้วย

    ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “บริการทดสอบยางล้อ”